اخراج سرباز فراری امریکایی از کوریای شمالی جزئیات بیشتر از توماج طاهباز

اخراج سرباز فراری امریکایی از کوریای شمالی جزئیات بیشتر از توماج طاهباز، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶