طالبان از دیپلومات و خبرنگار نفرت دارند - گفت‌وگو با عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷