روز جهانی بهداشت قاعدگی؛ بررسی وضعیت دسترسی دختران به خدمات بهداشتی در افغانستان

گفت‌وگو با سمیرا یفتلی، استاد پیشین دانشگاه طبی کابل

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸