زمین‌لرزه شدیدتر در هرات جزئیات بیشتر از مرتضی رضایی، افغانستان اینترنشنال

زمین‌لرزه شدیدتر در هرات جزئیات بیشتر از مرتضی رضایی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳