خبرهای پنجشنبه ۲۹ ثور استدیوی لندن افغانستان اینترنشنال