۹۲۰ کشته در زلزله افغانستان-گفت‌وگو با محمد قاسم حیدری، معین پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث