تصمیم دولت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغان گفت‌وگو با سید نذیر مومند، تحلیلگر

تصمیم دولت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی افغان گفت‌وگو با سید نذیر مومند، تحلیلگر امور دفاعی

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵