بازداشت اعضای داعش در پشاور-گفت‌وگو با آرین شریقی، استاد مطالعات امنیت‌ بین‌الملل

بازداشت اعضای داعش در پشاور گفت‌وگو با آرین شریقی، استاد مطالعات امنیت‌ بین‌الملل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۵