منع آموزش؛ روزهای سیاه دختران در افغانستان

منع آموزش؛ روزهای سیاه دختران در افغانستان آیا طالبان پاسخگوی ممنوعیت آموزش دختران خواهند شد؟ گفت‌وگو با مونسه مبارز، فعال حقوق زن

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶