جنرال داوود داوود و شاه‌ جهان نوری کی بودند و چگونه کشته‌‌شدند؟

گزارشی از زلمی آشنا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹