اختلاف دیپلومات‌های افغانستان در تاجیکستان گفت‌وگو با حضرت وهریز

اختلاف دیپلومات‌های افغانستان در تاجیکستان گفت‌وگو با حضرت وهریز، رئیس پیشین انستیتوت دیپلماسی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹