انتقاد طالبان از فساد در نهادهای کمک‌رسان - الیاس منصور، جزئیات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵