آیا امریکایی‌ها پایگاه هوایی بگرام را دوباره در دست خواهند گرفت؟ - گفت‌وگو با عارف رحمانی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸