ادامه حملات اسراییل بر نوار غزه-گزارشی از آراد نادری، افغانستان اینترنشنال