سوء استفاده و کارشکنی طالبان در کمک‌های بشردوستانه- پویا هاشمی گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸