استخدام بزرگ در تشکیلات امنیتی طالبان-گفت‌وگو با اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی

استخدام بزرگ در تشکیلات امنیتی طالبان گفت‌وگو با اسدالله ندیم، کارشناس مسائل نظامی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۶