نگرانی سازمان ملل از وضعیت ۱۶ میلیون نفر در افغانستان - زلمی آشنا، گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰