نشست صلح اوکراین؛ پیام این نشست چه خواهد بود؟

نشست صلح اوکراین؛ پیام این نشست چه خواهد بود؟ فرزیا ثابتی، از انقره گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶