وضعیت ناگوار سیستم صحی افغانستان - گفت‌وگو با خوشحال نبی‌زاده، رئیس پیشین صحت عامه کابل

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳