براء الشانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه این گزارش را فرستاده است:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۲