طرح‌‌های امریکا برای متحد ساختن اعضای گروه هفت علیه چین و روسیه

طرح‌‌های امریکا برای متحد ساختن اعضای گروه هفت علیه چین و روسیه توضیحات صدف امیری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳