اظهار نگرانی مقامات طالبان از فعالیت‌های مخالفین سیاسی - گفت‌وگو با محمد ناطقی

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰