انتقاد تند پاکستان از طالبان - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷