جایزه برای یافتن مهاجم افغان-گفت‌وگو با عبدالله خنجانی، معین پیشین وزارت دولت در امور صلح

جایزه برای یافتن مهاجم افغان-گفت‌وگو با عبدالله خنجانی، معین پیشین وزارت دولت در امور صلح

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵