قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان مصدق پارسا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

قطعنامه پارلمان اروپا علیه طالبان مصدق پارسا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از پارلمان اروپا گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳