هشدار سازمان ملل متحد از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان

هشدار سازمان ملل متحد از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان گفت‌وگو با صدیقه ذکی، پژوهشگر امور اقتصادی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۷