تعامل سازمان ملل با طالبان؛ صدای مردم افغانستان را چه‌کسی خواهد شنید؟

تعامل سازمان ملل با طالبان؛ صدای زنان و مردم افغانستان را چه‌کسی خواهد شنید؟ گفت‌وگو با عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۹