تحریم‌های تازه مقامات طالبان از سوی اتحادیه اروپا- گفت‌وگو با مبارز راشدی

تحریم‌های تازه مقامات طالبان از سوی اتحادیه اروپا- گفت‌وگو با مبارز راشدی، وزیر پیشین کابینه

جمعه ۱۴۰۲/۰۴/۳۰