سخنرانی نماینده چین، در مورد تصویب قطعنامه شورای امنیت در باره افغانستان

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸