عملیات برون مرزی ترکیه فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از انقره گزارش می‌دهد

عملیات برون مرزی ترکیه فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از انقره گزارش می‌دهد

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵