انتقاد از کامالا هریس در پیوند به افغانستان-گفت‌وگو با نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر

انتقاد از کامالا هریس در پیوند به افغانستان-گفت‌وگو با نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۲