نگرانی ایران از گسترش فعالیت‌های داعش تحت حاکمیت طالبان - گفت‌وگو با اجمل عمر شینواری

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹