هدف قرار دادن بیمارستان‌های غزه توسط نیروهای اسراییل - گفت‌وگو با جلیل روشندل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲