آیا پوتین، نام طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه روسیه حذف خواهد کرد؟

علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو توضیح می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷