سالروز ترور احمد‌شاه مسعود - نصیر بهزاد، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۸