نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ درباره جنگ اسرائيل و حماس-اشکان صفایی جزئيات می‌دهد

نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ درباره جنگ اسرائيل و حماس اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از حیفا جزئيات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۲