ختم سفر سه روزه درانی به کابل- راضیه موسوی جزییات می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۱