مذاکرات ناکام دوحه، ایجاد نظام تک فردی گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر مسائل امنیتی

مذاکرات ناکام دوحه، ایجاد نظام تک فردی گفت‌وگو با آرش یقین، پژوهشگر مسائل امنیتی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲