نشست مجازی رهبران سیاسی در تبعید - ذبیح‌الله مهدیار، یکی از سخنگویان شورای مقاومت