پایان گروگان‌گیری در زندان روسیه؛ شش زندانی داعش کشته شدند.

پایان گروگان‌گیری در زندان روسیه؛ شش زندانی داعش کشته شدند. علی کاظمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از مسکو جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸