گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس طناز خامه جزئیات می‌دهد

گسترش دامنه جنگ اسرائیل و حماس طناز خامه، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسرائيل جزئیات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴