برگزاری نشست امنیتی هرات در دوشنبه- گفت‌و‌گو با حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل