حمله اسرائیل به رفح و هشدار سازمان ملل - مریم رحمتی، از نیویارک، گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۲۰