روایت قربانیان خشونت طالبان - بصیر آهنگ، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵