شصت و پنجمین روز حملات سنگین اسراییل به نوار غزهب - راء الشانطی، از غزه گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹