مراسم سالیانه آرزوها در پاریس-نیلوفر پورابراهیم گزارش می‌دهد

امروز در پاریس انجمن‌های ایرانی-فرانسوی مراسم سالیانه آرزوها را برگزار کردند نیلوفر پورابراهیم گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷