واکنش کاربران به «ساختار تشکیلاتی تک قومی طالبان» در رسانه‌های اجتماعی

واکنش کاربران به «ساختار تشکیلاتی تک قومی طالبان» در رسانه‌های اجتماعی با بنفشه یعقوبی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴