اعتصاب کاری شماری از کارمندان شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار

اعتصاب کاری شماری از کارمندان شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار توضیحات تاج‌الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴