موج شدید گرما در پاکستان- شراره سروری گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۰۴