حمله نیروهای حماس بر جشنواره موسیقی در اسرائیل-گزارشی از بابک اسحاقی، افغانستان اینترنشنال

حمله نیروهای حماس بر جشنواره موسیقی در اسرائیل گزارشی از بابک اسحاقی، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱